Dorost

ročníky: 2003 – 2004

trenér: Michal Pšurný
tel. 775 941 518
asistent trenéra: Jaroslav Řehák
tel. 603 281 846
hl. vedoucí mužstva: Petr Horák
tel. 604 242 728
vedoucí mužstva: Lucie Štemberková
tel. 731 318 519

Menu

Příspěvky hráčů jsou platné od 1.6.2018 schválené valnou hromadou HC Trutnov z. s. konané dne 24. 5. 2018 platné od 1. 8. 2018.

Číslo účtu HC TRUTNOV z.s.:86-224070227/0100
Peněžní ústav: KB a.s. pobočka Trutnov