Členské příspěvky

HC TRUTNOV
Na Lukách 460
541 01 TRUTNOV
IČO:67441921

 

Příspěvky hráčů platné od 1.7.2018 na sezónu od 1.8.2018 do 31.3.2019 a následující sezóny

splátkový kalendář

jednorázová platba do  30.9.  31.8. 30.9.  31.10. 30.11. 31.12. 31.1. 28.2. 31.3. celkem
Nábor 2 800 0 400 400 400 400 400 400 400 2 800
1 třída 3 500 0 600 600 600 600 600 600 600 4 200
2 třída 3 500 0 600 600 600 600 600 600 600 4 200
3 třída 4 900 0 800 800 800 800 800 800 800 5 600
4 třída 4 900 0 800 800 800 800 800 800 800 5 600
ml. žáci
5 třída
8 000 0 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 8 750
st. žáci 8 000 0 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 8 750
dorost 8 000 0 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 8 750
junioři 8 000 0 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 8 750

 

Sourozenecké slevy:

jednorázová platba do  30.9. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12. 31.1. 28.2. 31.3. celkem
nábor x nábor  3 150 0 550 550 550 550 550 550 550 3 850
nábor x 1 třída,
nábor x 2 třída
3 850 0 650 650 650 650 650 650 650 4 550
nábor x 3 třída,
nábor 4 třída
4 550 0 750 750 750 750 750 750 750 5 250
 1 třída x 2 třída,
2 třída x 2 třída
5 250 0 850 850 850 850 850 850 850 5 950
nábor x MŽ,
nábor x SŽ,
nábor x DOROST,
nábor JUN
6 100 0 970 970 970 970 970 970 970 6 790
1 nebo 2 třída x MŽ,
1 nebo 2 třída x SŽ,
1 nebo 2 třída x DOROST,
1 nebo 2 třída x JUN
7 500 0 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170 8 190
3 nebo 4 třída x MŽ,
3 nebo 4 třída x SŽ,
3 nebo 4 třída x DOROST
3 nebo 4 třída x JUN
8 900 0 1 370 1 370 1 370 1 370 1 370 1 370 1 370 9 590
MŽ x MŽ, MŽ x SŽ,
MŽ x DOR, MŽ x JUN,
SŽ x SŽ, SŽ x DOR,
SŽ x JUN, DOR x DOR,
DOR x JUN, JUN x JUN
12 000 0 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 12 600

Měsíční splátky jsou v měsících září až březen následujícího roku – 7 měsíců,
kdy splátka je splatná každý 25 den v daném měsíci.Příspěvky hráčů jsou platné od 1.6.2018 schválené valnou hromadou HC Trutnov z. s. konané dne 24. 5. 2018 platné od 1. 8. 2018.


 

Číslo účtu HC TRUTNOV z.s.:86-224070227/0100
Peněžní ústav: KB a.s. pobočka Trutnov


Hráč – zákonný zástupce uhradí příspěvky vložením na účet klubu, a následně rodič vedoucímu mužstva tuto platbu prokáže, ověření je na výpise z účtů klubu.

Správní rada HC Trutnov z.s.


 

Menu

Příspěvky hráčů jsou platné od 1.6.2018 schválené valnou hromadou HC Trutnov z. s. konané dne 24. 5. 2018 platné od 1. 8. 2018.

Číslo účtu HC TRUTNOV z.s.:86-224070227/0100
Peněžní ústav: KB a.s. pobočka Trutnov