Členské příspěvky

HC TRUTNOV
Na Lukách 460
541 01 TRUTNOV
IČO:67441921

 

Příspěvky hráčů platné od 1.8.2014 na sezónu od 1.8.2014 do 31.3.2015 a následující sezóny

splátkový kalendář
jednorázová platba do  30.9.  31.8. 30.9.  31.10. 30.11. 31.12. 31.1. 28.2. 31.3. celkem
Nábor 2100 300 300 300 300 300 300 300 300 2400
1 třída 2100 300 300 300 300 300 300 300 300 2400
2 třída 2100 300 300 300 300 300 300 300 300 2400
3 třída 3900 550 550 550 550 550 550 550 550 4400
4 třída 3900 550 550 550 550 550 550 550 550 4400
5 třída 7000 950 950 950 950 950 950 950 950 7600
6 třída 7000 950 950 950 950 950 950 950 950 7600
7 třída 7000 950 950 950 950 950 950 950 950 7600
8 třída 7000 950 950 950 950 950 950 950 950 7600
Ml.D. 7000 950 950 950 950 950 950 950 950 7600
St.D. 7000 950 950 950 950 950 950 950 950 7600
JUN. 7000 950 950 950 950 950 950 950 950 7600

 

kombinace sourozenců
splátkový kalendář
30.9 (40%) 31.10. (30%) 30.11. (30%) celkem
2 x hráč nábor – 4 tř. 3500 1400 1050 1050 3500
1 ŽL x náb – 4 tř. 7000 2800 2100 2100 7000
1 ŽL x 1 ŽL 9900 3960 2970 2970 9900
1 ŽL x D/JUN 9900 3960 2970 2970 9900
1 D x 1 JUN 10900 4360 3270 3270 10900


 

Příspěvky hráčů jsou platné od 1.8.2014 schválené nejvyšším orgánem HC Trutnov o.s. – valnou hromadou konanou v Trutnově dne 14.5.2014.

Číslo účtu HC TRUTNOV z.s.:86-224070227/0100
Peněžní ústav: KB a.s. pobočka Trutnov


Hráč – zákonný zástupce uhradí příspěvky vložením na účet klubu, a následně rodič vedoucímu mužstva tuto platbu prokáže, ověření je na výpise z účtů klubu.

Správní rada HC Trutnov z.s.


 

Menu