Členské příspěvky

HC TRUTNOV
Na Lukách 460
541 01 TRUTNOV
IČO:67441921

 

Příspěvky hráčů platné od 1.7.2018 na sezónu od 1.8.2018 do 31.3.2019 a následující sezónyPříspěvky hráčů jsou platné od 1.6.2018 schválené valnou hromadou HC Trutnov z. s. konané dne 24. 5. 2018 platné od 1. 8. 2018.


 

Číslo účtu HC TRUTNOV z.s.:86-224070227/0100
Peněžní ústav: KB a.s. pobočka Trutnov


Hráč – zákonný zástupce uhradí příspěvky vložením na účet klubu, a následně rodič vedoucímu mužstva tuto platbu prokáže, ověření je na výpise z účtů klubu.

Správní rada HC Trutnov z.s.