sekretariát předsedy výboru

– Aleš Mlčák, tel. 603 590 902, e-mail: ales.mlcak@seznam.cz, k rukám sekretáře prostřednictvím e-mailové adresy možné podat stížnosti na jednotlivé pracovníky HC Trutnov z.s.

– Kateřina Kodrová

marketingové oddělení
– Vladimír Kamenický – tel.: 603 572 504
– webmaster – Petr Konrád

oddělení materiální zabezpečení
– neobsazeno

sportovní oddělení:
šéftrenér mládeže- Jaroslav Řehák
metodik – Petr Chytráček
trenér žákovské kategorie – viz jednotlivé kategorie
vedoucí mužstva žákovské kategorie – viz jednotlivé kategorie

plánovací oddělení:
rozpis ledu – Jaroslav Řehák, tel.: 603 281 846
logistika – Kateřina Kodrová, tel.:

oddělení pro styk se státními orgány a soukromými subjekty
– komunikace se státní správou a samosprávou – Petr Vácha (tel.: 604 470 445), Jaroslav Řehák (tel.: 603 281 846),
– komunikace s orgány ČSTV, ČSLH – Petr Vácha, Jaroslav Řehák (tel.: 603 281 846),
– komunikace se soukromými právnickými subjekty – Petr Chytráček, Petr Vácha (tel.: 604 470 445), Jaroslav Řehák (tel.: 603 281 846),

Menu

Příspěvky hráčů jsou platné od 1.6.2018 schválené valnou hromadou HC Trutnov z. s. konané dne 24. 5. 2018 platné od 1. 8. 2018.

Číslo účtu HC TRUTNOV z.s.:86-224070227/0100
Peněžní ústav: KB a.s. pobočka Trutnov