Starší dorost

ročníky: 2001 – 1999

trenér: Jaroslav Řehák, licence B,
telefon: 603 281 846
trenér: Martin Mach, licence B,
telefon:

vedoucí mužstva: Kateřina Kodrová,
telefon: 605 901 971

Menu

Příspěvky hráčů jsou platné od 1.6.2018 schválené valnou hromadou HC Trutnov z. s. konané dne 24. 5. 2018 platné od 1. 8. 2018.

Číslo účtu HC TRUTNOV z.s.:86-224070227/0100
Peněžní ústav: KB a.s. pobočka Trutnov