Juniorka

ročníky: 2000 – 2002

trenér: Jaroslav Řehák, licence B,
telefon: 603 281 846
asistent trenéra: Martin Mach, licence B,
telefon: 604 645 879

vedoucí mužstva: Aleš Mlčák,
telefon: 603 590 902

Menu

HC TRUTNOV z.s. zve své členy
v úterý dne 21.05.2018 od 18:00 hod. na jednání valné hromady
do Sokolovny na adrese Revoluční čp. 164 v Trutnově

Příspěvky hráčů jsou platné od 1.6.2018 schválené valnou hromadou HC Trutnov z. s. konané dne 24. 5. 2018 platné od 1. 8. 2018.

Číslo účtu HC TRUTNOV z.s.:86-224070227/0100
Peněžní ústav: KB a.s. pobočka Trutnov