Dorost

ročníky: 2003 – 2004

trenér: Michal Pšurný
tel. 775 941 518
asistent trenéra: Jaroslav Řehák
tel. 603 281 846
hl. vedoucí mužstva: Petr Horák
tel. 604 242 728
vedoucí mužstva: Lucie Štemberková
tel. 731 318 519

Menu

HC TRUTNOV z.s. zve své členy
v úterý dne 21.05.2018 od 18:00 hod. na jednání valné hromady
do Sokolovny na adrese Revoluční čp. 164 v Trutnově

Příspěvky hráčů jsou platné od 1.6.2018 schválené valnou hromadou HC Trutnov z. s. konané dne 24. 5. 2018 platné od 1. 8. 2018.

Číslo účtu HC TRUTNOV z.s.:86-224070227/0100
Peněžní ústav: KB a.s. pobočka Trutnov