4. třída

ročník: 2009

trenér: Viktor Vlček, licence C,
telefon: 775 388 185

trenér: Pavel Javůrek
telefon: 774 599 879

vedoucí mužstva: Josef Vostřák,
telefon:

Menu

Příspěvky hráčů jsou platné od 1.6.2018 schválené valnou hromadou HC Trutnov z. s. konané dne 24. 5. 2018 platné od 1. 8. 2018.

Číslo účtu HC TRUTNOV z.s.:86-224070227/0100
Peněžní ústav: KB a.s. pobočka Trutnov