Naši nejmenší se velmi aktivně a odpovědně pod vedením trenérů Robina Vlčka a Luďka Štěpána v rámci letní přípravy připravují na novou hokejovou sezónu. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů.

150511060

150511051

150511050

150511039

150511034

150511033

150511029

150511027

150511017

Menu

HC TRUTNOV z.s. zve své členy
v úterý dne 21.05.2018 od 18:00 hod. na jednání valné hromady
do Sokolovny na adrese Revoluční čp. 164 v Trutnově

Příspěvky hráčů jsou platné od 1.6.2018 schválené valnou hromadou HC Trutnov z. s. konané dne 24. 5. 2018 platné od 1. 8. 2018.

Číslo účtu HC TRUTNOV z.s.:86-224070227/0100
Peněžní ústav: KB a.s. pobočka Trutnov