Cíle klubu

V jednotlivých kategoriích máme zcela jasné cíle, udržet stávající soutěže, zkvalitnit výsledky a v rámci spolupráce s kluby v KHK kraji zkvalitnit kádry jednotlivých kategorií v soutěžích s celostátní působností. Nemalým cílem je vychovat hráče pro „A“ mužstvo, kde je jasná snaha stavět budoucnost klubu na vlastních odchovancích, na hráčích, které si vychováme v oddíle. Musíme si uvědomit, že velkou měrou, zejména v materiálním pojetí se o hráče stará rodič a ten by měl v působení jednotlivých kategorií vidět perspektivu pro svého syna, dívku… Nemělo by se stávat, že nám hráči odchází do stejných soutěží mimo Trutnov, pokud odchází do vyšších soutěží, je to po sportovní stránce zcela správné rozhodnutí…

U dětských kategorií máme cíle v působení na děti, zvládnout další náborové cíle, mít v hokeji více děti a pracovat s nimi, dbát na kvalitu bruslení, na kvalitu zvládnutí základních herních situací, musíme dbát na to, že jde o děti, že si stále hrají, že hokejový dril a dřina je čeká ve vyšších kategoriích. Že jim lední hokej nemůžeme znechutit vlastní „dospěláckou“ přemotivovaností. Soutěžní zápasy můžeme doplnit účastí na turnajích, organizací vlastních turnajů, jde i o to, dětem vytvořit sportovní zázemí v jednotlivých kategoriích, udělat jim „partu pro hokej“ a to je velmi nemalý cíl pro nás funkcionáře a zejména rodiče. Rodič je nedílnou součástí klubu. Bez spolupráce s rodiči my v klubu nezmůžeme vůbec NIC.
Po stránce finanční musíme nabídnout potencionálním partnerům takové podmínky, aby měli zájem být partnery klubu. Vytváříme předpoklady pro výměnné pobyty mládežnických hráčů do Kanady, do Calgary a to ve spolupráci s WING 49 CZ o. s., organizátorem letního hokejového kempu. Potencionálním partnerům musíme nabídnout vstupy do mezinárodní spolupráce s ruskými kluby, potencionálními partnery z Číny, evropských zemí… A získané finanční prostředky velmi účelně investovat do vlastní mládeže. Dostavujeme na stadionu rozcvičovnu, máme kvalitní klubovnu, kancelářské zázemí, opravujeme vlastní kabiny, které máme v pronájmu, a není možné si tento majetek nechat ničit neuváženými kroky některých jedinců, jde o majetek nás všech v klubu… Jde o naši vizitku…
Po stránce trenérské se nám jako efektivní spolupráce jeví využití trenérského obsazení u mládeže hráči z „A“ týmu, trenérů „A“ týmu, trenérský tým vedený Jaroslavem Řehákem, Martinem Soukupem, Jiřím Malinským, Radovanem Bieglem je zárukou výchovy svých následovníků třeba právě z řad mladých hráčů „A“ týmu… Mělo by nás zajímat, zda chtějí hráči „A“ týmu své zkušenosti předávat mladším a mělo by být v zájmu nás všech jim to umožnit, spolupracovat s nimi.
Po stránce materiální se nám v letošním roce otevřela spolupráce s Jágr team s.r.o. Praha, Vršovická ul., kde je na manažerském postu bývalý hráč Trutnova Jakub Chochola a máme nastaveny ceny, které jsou pro hráče našeho klubu velmi výhodné. Nebráníme se další spolupráci v oblasti pitného režimu, tréninkových pomůcek. Rozvíjíme spolupráci s materiálním zajištěním klubu od firmy FLEXARET group s.r.o., s panem Mgr. Soukupem-výrobcem dresů, upomínkových předmětů…
Nemalým cílem je efektivně vybírat jak hráčské členské příspěvky dle jednotlivých kategorií, tak i členské příspěvky členů HC TRUTNOV v e výši 200 Kč na kalendářní rok, v končeném výčtu, zúčtování je 40% finančního rozpočtu klubu.
Chtěl bych trenérům, vedoucím mužstev, všem spolupracovníkům klubu poděkovat za jejich kvalitní, aktivní podíl při naplňování cílů klubu HC TRUTNOV.

Aktuality

14. 6. 2021

HC Trutnov všechny příznivce trutnovského hokeje vás vítá na svých nových oficiálních stránkách fcb. Nový facebook

14. 6. 2021

Odchovanec

Odchovanec HC Trutnov Tomáš Vomáčka v Trutnově působil do roku 2012 pod vedením svého trenéra Jaroslava Řeháka současného prezidenta klubu, v současné době si splnil svůj sen a podepsal profesionální smlouvu s klubem v NHL Neshville Predators. Rozhovor s Tomášem Vomáčkou

14. 6. 2021

Tréninkové jednotky

V současné době probíhají tréninkové jednotky v rámci letní přípravy našich nejmenších hokejistů pod vedením jejich hlavního trenéra Petra Chytráčka, je držitelem trenérské licence B, tedy druhé nejvyšší licence vydané ČSLH. Zveme všechny malé děti ve věku od 4 do 10 let si zasportovat a od srpna začít s námi trénovat na ledě. V případě zájmu, kontaktujte Petra Chytráčka tel. 737860659, nebo prezidenta klubu Jaroslava Řeháka tel. 603281846.

Partneři klubu